Пенсионерски клуб "Здравец"Пенсионерски клуб „Здравец“ с. Плачи дол е създаден на 20.10.2006г.. За първи председател на клуба е избрана Нели Катранджиева, а за отговорник Маринка Панайотова. След известно време г-жа Катранджиева напуска по уважителни причини и за председател е избран Костадин Симеонов, заемащ длъжността и до този момент. Като всяко начало членовете на клуба срещат трудности, но с помощта на първите дарители: Тончо Николов, Пламен Събев и Димитър Стоянов успяват да съберат средства за обзавеждане и създаване на приятна атмосфера. Първите членове на клуба са: Йорданка Кънева, Атанас Желев, Васил Казаков, Янка Иванова, Златка Колева, Жечка Симеонова, Виктория Рачева, сем. Стоянка и Върбан Върбанови, Добринка и Марин Георгиеви, Иванка Колева, Цветанка Щерева и др.. Всички пенсионери в клуба са на различна възраст, но това не пречи за провеждането на разнообразни мероприятия. С много топлина, уют и желание се разнообразява културния живот в клуба, а именно честване на исторически дати, обсъждане на литературен материал, лекции на здравна тема и традиционни български празници. Организират се срещи с клубове от региона Хобис клуб, с. Стожер, с. Паскалево и др. . През 2014г. ни гостуваха българи живеещи в Украйна. Срещи на пенсионерите са истински празници, те имат положително въздействие и ги правят по-близки. От тях лъха радост, веселие и топлина.