НЧ "Просвета 1940"Едно самородно дело са българските народни читалища. Надали има по-силно привличащи любознателния дух на българина от тия малки помещения, събрали скромни селски библиотеки с първите вестници и списания. Място духовно, място за общуване, място за просвета, място за изява на певческа и театрална култура.

Рождената дата на читалището в Плачи дол е 19-ти октомври 1940г. . Основатели са група учители и будни хора от селото: Киро Тодоров, Жельо Иванов (Салкъмски), Павел Казаков, Васил Кожухаров, Енчо Иванов, Донка Джумалиева. Одобрява се наименование „Просвета“. Първи председатели на читалището са Киро Тодоров, Кольо Маринов, Атанас  Димитров, Димитричка Костадинова. Председатели на ревизионна комисия – Павел Казаков, Съби Събев, Иван Димитров, Фросина Добрева. Първи читалищен секретар е Митко Господинов, следват Веска Иванова, Цвятко Вълковски, Радка Цонева, Георги Казанджиев, Кольо Желев, Янко Василев.

През 1956г. е построена читалищната сграда с 380кв.м. разгърната площ. Селото се сдобива с киносалон с 219 места, библиотека, читалня, гримьорни и репетиционна зала.

Библиотеката разполага с 4670 библиотечни единици, които са подредени по отдели по класификационната система. Най-редовни читатели са: Иванка Колева, Йорданка Димитрова, Венеция Донева, Петка Смокова, Елена Недева, Васил Велков. Читалището има спечелен проект „Глобални библиотеки-България“, което е още една придобивка за нашето население.

Художествената самодейност е с дълбоки традиции в нашето читалище. Волята да се надмогнат преходните неща са характерен белег за читалищните дейци.  Вярата, че през дългия и труден преход ще съхраним най-ценното – българският народностен дух и опазване за българските традиции и обичаи, остава вечна.