Начално училище "Отец Паисий"Съществуването на училище в с. Плачи дол датира далече в миналото – още от годините след освобождението на България от турско робство. В онези години училището е нямало собствена сграда, а се е помещавало в обикновена селска къща.

Сегашната сграда е построена през 1928/29 година от румънец на име Майкан. За целта са събирани средства от жителите на селото.Тогава училището има две учебни стаи, една канцелария и три стаи за живеене на учителите.Те били оземлявани, а земите им били обработвани от децата и родителите. Хранителни продукти за работещите учители били събирани от учениците и селото. Още тогава са дадени 100 декара обработваема земя от която се е издържало училището. По това време селото носи румънското име Аличу маре. През 1933 г. селото става общински център, а в училището учат деца от селата Аличу маре, ,Вели – фак, Кара-курт и Баш-бунар.

Учителският съвет на заседание през май 1941 година , решава Народното първоначално  училище в село Плачи дол да се именува „ Отец Паисий”.

През 1962/63 учебна година е построена чешма в двора и училищен парк, който съществува и до сега.

През 1963/64 г.е изградена и площадка пред входа, сменя се дюшемето и се измазва новата пристройка към сградата,  като по този начин учебните стаи стават пет. Със средства на самооблагането се прави и ограда на училищния двор.

През годините оттогава в училището са обучавани ученици от селото и околните села в класовете от 1 до 8 клас.

През 1970 г. поради голямото изселване на жителите, които отиват в гр. Добрич, децата в селото рязко намаляват. Това става причина за закриване на прогимназията и обособяването на училището като начално с четири самостоятелни класа.

През 1984 г. се прави генерален ремонт, подменен е целият покрив на сградата и подът в двете класни стаи.Пред входа е направен плочник с балчишки плочи.

Като начално, училището продължава да работи и до сега, като през последните години децата са драстично намалели. Останали са деца само от селото.

През изминалата 2014 година, училището беше ремонтирано със средства от общинския бюджет. Извършено е препокриване на покрив, полагане на нови подови настилки, смяна на дограма.

В училището към момента работят трима квалифицирани начални учители.

Въпреки малкият брой ученици, училището дава едно добро първоначално образование и развива една добра културна и социална дейност в селото.