Създадена през 1975 г. В момента са записани 13 деца . Директор Марияна Костова  0893463383